دانلود اهنگ تصنیف مرثیه خوان علی زند وکیلی + متن اهنگ

0

دانلود اهنگ تصنیف مرثیه خوان علی زند وکیلی

با دانلود اهنگ تصنیف مرثیه خوان علی زند وکیلی همراه ویکی ناب باشید.

اهنگ تصنیف مرثیه خوان علی زند وکیلی

از بس که ملول از دل دلمرده ی خویشم هم خسته ی بیگانه هم آزرده ی خویشم

شاعر نیم و شعر نادنم که چه باشد

شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد من مرثیه خوان دل دیوانه ی خویشم

من مرثیه خوان دل دیوانه ی خویشم

گلبانگ ز شوق گل شاداب توان داشت

گلبانگ ز شوق گل شاداب توان داشت من نوحه سرای گل افسرده ی خویشم

من نوحه سرای گل افسرده ی خویشم

شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد

شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد من مرثیه خوان دل دیوانه ی خویشم

من مرثیه خوان دل دیوانه ی خویشم

پی کرد فلک مرکب آمالم و در دل

پی کرد فلک مرکب آمالم و در دل خون موج زد خون موج زد از بخت بد آورده ی خویشم

ای قافله بدرود ای قافله بدرود سفر خوش سفر خوش به سلامت

من همسفر مرکب پی کرده ی خویشم گویند که امید و چنانی ندانم ندانم

من مرثیه گوی وطن مرده ی خویشم من مرثیه گوی وطن مرده ی خویشم

شاعر نیم و شعر نادنم که چه باشد

شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد من مرثیه خوان دل دیوانه ی خویشم

من مرثیه خوان دل دیوانه ی خویشم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.