دانلود اهنگ او محسن چاوشی + متن اهنگ

0

دانلود اهنگ او محسن چاوشی

با دانلود اهنگ او محسن چاوشی همراه ویکی ناب باشید.

دانلود اهنگ او محسن چاوشی

تاج گذاری کند امده کاری کند بت شکند شاه ما بنده نوازی کند

ما بنوازیم نیست ناز بت بتشکن بت بنوازد هر آن چنگ بسازی کند

امده با قصد خود هرچه بت قادر است با تبرش یک نفس دست درازی کند

Text Ahang Mohsen Chavoshi Ou

خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح عرازی کند

خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح عرازی کند

تکست اهنگ او محسن چاوشی

تیغ کشاند به هر کس که به ناحق گرفت به هم قصد به قاضی کند

سر بزند آنکه را خون خلایق مکید آب رخ مردمان غیره بازی کند

باز بگیرد خدای آه دل مردمان خود دل ایتام را آمده راضی کند

در نگشاید به آن ذات که پهلوی خلق میشکند دم به دم بعد نمازی کند

تیر به فرقش زنید شیر به زهرش کنید شیر خدا باز خود بنده نوازی کند

لافتا ای پدر لافتا جز شما فزتو بربک علی فرق تو را میخرم همچو برادر شهید

دست و سرم مال او زهر بنوشم شها بند شهیدت شوم

بند سرافکنده غم در گذر از نطفه ات قول دهم چون شما شیر خدایی روم

متن ترانه او محسن چاوشی

خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح عرازی کند

خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح عرازی کند

شبه علی می رود اصل به ما می رسد دست خدا برسرم او برسد دربرم

شبه پیمبر کلان جامه تن هم جامه دران خواهمش از سر او نگذرم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.