دانلود اهنگ بکن منو بوس ادوین

0 265

دانلود اهنگ بکن منو بوس ادوین

با دانلود اهنگ بکن منو بوس ادوین همراه ویکی ناب باشید.

دانلود اهنگ بکن منو بوس ادوین

دلم با توئه، بخوای میمونم پیش تو

برو به همه بگو ادوین شده تا ابد مال تو

دلم با توئه، بخوای میمونم پیش تو

برو به همه بگو ادوین شده تا ابد مال تو

بیا بکن، بیا بکن، بیا بکن منو بوس

بیا من دلم تورو میخواد، بیا با هم بشیم دوس

بیا بکن، بیا بکن، بیا بکن منو بوس

بیا من دلم تورو میخواد، نترس منو بکن بوس

تو دلم اونه، از پیشم دور بشه حالم خطریه

حسوده ببینه، دنیا رو به آخر میرسونه

کسی پیشم بشینه

دستامو بگیر تو یه کم، نزدیکتر شو به من

وقتشه بهت بگم همیشه باشی پیش من

دستامو بگیر تو یه کم، نزدیکتر شو به من

وقتشه بهت بگم دیگه شدی مال من

بیا بکن، بیا بکن، بیا بکن منو بوس

بیا من دلم تورو میخواد، بیا با هم بشیم دوس

بیا بکن، بیا بکن، بیا بکن منو بوس

بیا من دلم تورو میخواد، نترس منو بکن بوس

حرفش حرفه، بگه باهات میمونم

تا تهش هستش

عشقش دَنسِه آره با هم میرقصیم

آره تا زنده هستیم

بی‌بی بدو یه چیزی بگو، کجا بریم هانیمونمون

فقط بگو تو آره، اینجا آخره کاره

بی‌بی بدو یه چیزی بگو، کجا بریم هانیمونمون

فقط بگو تو آره، اینجا آخره کاره

بیا بکن، بیا بکن، بیا بکن منو بوس

بیا من دلم تورو میخواد، بیا با هم بشیم دوس

بیا بکن، بیا بکن، بیا بکن منو بوس

بیا من دلم تورو میخواد، نترس منو بکن بوس

تو دلم اونه، از پیشم دور بشه حالم خطریه

حسوده ببینه، دنیا رو به آخر میرسونه

کسی پیشم بشینه

دستامو بگیر تو یه کم، نزدیکتر شو به من

وقتشه بهت بگم همیشه باشی پیش من

دستامو بگیر تو یه کم، نزدیکتر شو به من

وقتشه بهت بگم دیگه شدی مال من

بی‌بی بدو یه چیزی بگو، کجا بریم هانیمونمون

فقط بگو تو آره، اینجا آخره کاره

بی‌بی بدو یه چیزی بگو، کجا بریم هانیمونمون

فقط بگو تو آره، اینجا آخره کاره

دانلود اهنگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.