دانلود اهنگ بگو کی امیر تتلو + متن اهنگ

0 208

دانلود اهنگ بگو کی امیر تتلو

با دانلود اهنگ بگو کی امیر تتلو همراه ویکی ناب باشید.

دانلود اهنگ بگو کی امیر تتلو

بگو کِی

بگو کی

بگو کو

کجاست

بگو تو دهنت بگو

تقصیر من نی تقصیر توئه

کاری کردی بهت بد پیله کنه

انقده میکنی تبلیغ خودتو

یهو پر سگ میشه دورت هی

دلم پر سنگ ریزه شده حیف

پاهام انگار زنجیر شله ولی کیف

میکنم بالم سبکه نیستی

انگار کسی نیست سنگینش کنه

بگو کی حالمو بد نکردی کی

راهمو سد نکردی بگو کی

آ لعنتی بگو کِی

روزمو شب نکردی

کی تو جمع منو معذب نکردی

بگو کی ها

لعنتی بگو کِی بگو کی

مخو سوراخ میکنه حفاری

مغزمو *ایید و رفت خوابید

بعد یه عمر کف خوابی

شدیم بازیچه یه هشتادی

آبرو ریزی بد رفتاری

نمیفمتت وقتی حرف داری

حق داری تنها شی

اصلا حق داری بد باشی

بگو کی راهمو سد نکردی کی

حالمو بد نکردی بگو کی

ها شبا تیره بود شده تیره تر

چشا خیر بود شده خیره تر

یه وحشی خیره سر

هه خر شب بیدار پنچر گُر

ظهر پا میشم عجله تند

روزگار لجن گه دیگه وقت لجمه اوه

با همه کارد و پنیر

از نظر من *خلن مغزا پر آرد و خمیر

باغ وحش تهرون منه

بکش کنار پاتو امیر

بیشتر بخوانید

اما یه چی داد میزنه تو سرت فقط جلو پاتو نبین

بگو کی تو فهمیدی من چمه چه مرگمه

بگو کی مسئول اون چیزایی که ول کردمه

بگو کی فهمیدی قبل اینکه بگم چهل مرتبه بگو کی

باعث سنگینی این پای ولگردمه اه

بگو کی عوضی بودی فکر منو این خونه

برو که بعد از این هرکی حس منو میدونه

برو که بدم میاد ازت گوش نکن به چرندیات اصلا

بدو برو که خون لازمم جاییم ازم حرفی زیاد نزن

حالمو بد نکردی بگو کی

بگو کی راهمو سد نکردی بگو کی

بگو کی

لعنتی بگو کی

روزمو شب نکردی

کی تو جمع منو معذب نکردی

بگو کی

بگو کو

بگو کی

متن اهنگ بگو کی امیر تتلو

ببین بنی آدم اعضای یک دیگرند

بگو کی اینطوری کردت

یه نگاه کن به اون رنگ و رخ زردت

به اون صورت بی روح و بد و سردت

خودتو تو آینه دیدی ها

بگو کی اینطوری کردت

پر شهوت شدی و دشمنو ضربه

همش پشت سرت حرفه

بگو کی تو آخر هممونو ب*ا میدی

بگو چی شد که اینطور شد پر حرفم پر طعنه

بگو کی اینجوری شدی چرا تازگیا حتی لباتم دیگه بد طعمه

این دیگه ب*ایی شد

بگو کی با همه قاطی شدی و کر کر و خنده

فقط اخمو غمتو بحثت با منه بگو کی اخه تو بد شدی تو این همه

حالمو بد نکردی بگو کی

بگو کی راهمو سد نکردی کی

لعنتی بگو کی

آ لعنتی بگو کِی

روزمو شب نکردی

کی تو جمع منو معذب نکردی

بگو کی ها

لعنتی بگو بگو کی

بعضی وقتام همه چی ب*اس

دانلود اهنگ بگو کی امیر تتلو

ولی نه مثل لاس وگاس خلاص

دانلود اهنگ با کیفیت ۳۲۰

دانلود تمامی اهنگ های امیر تتلو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.