دانلود اهنگ خدایا مرسی حسین تهی + متن اهنگ

0 517

دانلود اهنگ خدایا مرسی حسین تهی

با دانلود اهنگ خدایا مرسی حسین تهی به همراه ویکی ناب باشید.

دانلود اهنگ خدایا مرسی حسین تهی

عاشق، همه سال مست و رسوا بادا

دیوانه و شوریده و شیدا بادا

با هوشیاری غصه هر چیز خوریم

چون مست شدیم هر چه بادا بادا بادا بادا

خدایا مرسی، عشقمو آفریدی دارم

یه حسی، تو عشق آخریمی

خدایا مرسی، عشقمو آفریدی دارم

یه حسی، تو عشق آخریمی

اوکی شُکر که هستی که هستم که

مستی که مستم به عهدی که

بستم، شُکر آره، دل من دوسِت

داره تو نگات موندگاره، همه چیت

خوبه آره خدایا مرسی، عشقمو

آفریدی دارم یه حسی، تو عشق

آخریمی خدایا مرسی، عشقمو

آفریدی دارم یه حسی، تو عشق

آخریمی تو یه اتفاقی، تو یه عشق

پاکی دنیا دنیای منی، فقط مال

منی تو یه اتفاقی، تو یه عشق

پاکی دنیا دنیای منی، آره مال

منی بیا بیا دلم تنگه، بیا بیا دلت

تنگه بیا بیا که با تو من، هر کلمه ام

یه آهنگه بیا بیا دلم تنگه، بیا بیا دلت

تنگه بیا بیا که با تو من، آسمونم پر

از رنگه خدایا مرسی، عشقمو آفریدی

دارم یه حسی، تو عشق آخریمی خدایا

مرسی، عشقمو آفریدی دارم یه حسی،

تو عشق آخریمی نفس باد صبا مشک

فشان خواهد شد خدایا مرسی، عشقمو

آفریدی عالم پیر دگر باره جوان خواهد

شد دارم یه حسی، تو عشق آخریمی خدایا

مرسی، عشقمو آفریدی دارم یه حسی،

تو عشق آخریمی خدایا مرسی، عشقمو

آفریدی دارم یه حسی، تو عشق آخریمی

دانلود اهنگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.