دانلود اهنگ رسممونه تی ام بکس + متن اهنگ

0 236

دانلود اهنگ رسممونه تی ام بکس

با دانلود اهنگ رسممونه تی ام بکس همراه ویکی ناب باشید.

دانلود اهنگ رسممونه تی ام بکس

پاتوقمون کوچمونو ماشینمونه
رسممونه رسممونه

تو خیابون ما ولیم شبونه
رسممونه رسممونه

از دنیا لذت میبریم یه سره
تا دنیا ما رو با لذت ببره

رسممون میگه
معرفت معرفت لاتیه

هدفا عادیه
عشقمون لاتیه

اینا رسممونه رسممونه
دردامون قاطیه

قاطی با شادیه
واسمون عادیه

اینا رسممونه رسممونه
معرفت لاتیه هر دفعه عادیه

عشقمون لاتیه
اینا رسممونه رسممونه

دردامون قاطیه
قاطی با شادیه واسمون عادیه

اینا رسممونه رسممونه
رسممونه

اینا رسممونه رسممونه

پر و بالمون رو گرفتن اما ولی
همه داریم هنوز یه لبخند خاکستری

بیشتر بخوانید

لبا سوخته از فریاد چشا دوخته به فردا
ولی داریم هنوز امید ما به

دو گرم ازادی و یه وجب جا بسه مونه
ولی فعلا که سرویسه نسلمون

معرفت لاتیه
هدفا عادیه

عشقمون لاتیه
اینا رسممونه رسممونه

دردامون قاطیه
قاطی با شادیه

واسمون عادیه
اینا رسممونه رسممونه

معرفت لاتیه هر دفعه عادیه
عشقمون لاتیه

اینا رسممونه رسممونه
دردامون قاطیه

قاطی با شادیه واسمون عادیه
اینا رسممونه رسممونه

رسممونه
رسممونه رسممونه

خوبی کردیم نی از بدی اثری ولی
مشت خوردیم شدیم علی اکبری

جنگیدیم با دنیا تو رینگ ما
ولی تهش نشدیم قهرمان عین تو فیلما

پاتوقمون کوچمونو ماشینمونه

رسممونه رسممونه
تو خیابون مگه ما ولیم امشبو نه

رسممونه رسممونه

از دنیا لذت میبریم یه سره
تا دنیا ما رو با لذت ببره

رسممونه رسممونه

دانلود اهنگ با کیفیت ۳۲۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.