دانلود اهنگ شوریده تهم + متن اهنگ

0 82

دانلود اهنگ شوریده تهم

با دانلود اهنگ شوریده تهم همراه ویکی ناب باشید.

دانلود اهنگ شوریده تهم

تو مست من دیوانه ما را که برد خانه

صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه

در شهر یکى کس را هوشیار نمیبینم

هر یک بدتر از دیگرى بوزینه و میمانه

دوباره شامگاهه ماه بر شهر

میتابد تا سحر این جام پر گشت باز از زهر

و حال گذشت اب از سر

تو مست من دیوانه ما را که برد خانه

صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه

تو مست من دیوونه چجورى بریم خونه

صد بار بهت گفتم این تن رو کم خورونش

شوریده و دیوانه شوریده و دیوانه

چه خوش اید وقتى عرش به لرزش افتد

عرض و طول دنیا در لحظه از ارزش افتد

هر که گفته است سخت بگیر حرف مفت است

فتحش کن پس رو اینو بشنو از ان که رو قله است

تو مست من دیوونه چجورى بریم خونه

رد شد هوشنگى از بقل تنه اش به تنه ام برخورد

بیشتر بخوانید

عذرش رو نخواست و راهشو گرفت کج و رفت و

چز شد دست به کمر قصد کرد

که ازاد کند دو حس خشم و لج رو

ولى شبین بود که داشت اصرار میکرد

گفت ولش کن این تن لش رو ببخش تو

پس چز رو نگه داشتم تا نبینیم گوش تا گوش

لبخند خونینى روى این بابا نقش شد

بسه بریم سرویس پر شد مثانه ها از

شماره یک درست مثل این رسانه ها زرد

هه هه

میخنده به جوکاى شبین صد سال یه بار چز

اونم وقتایى شاد هست

وصل به جریانى گسترده تر از ان که

محبت بهش شد قالب

خشمش خوابید و رفت سمت بغل کردن و شد قانع

که در اخر همه ى میمان ها مستن و

میخوانه را با دید خوش بینى نهفته بهشتى در انه

تو مست من دیوانه ما را که برد خانه

صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه

در شهر یکى کس را هوشیار نمیبینم

هر یک بدتر از دیگرى بوزینه و میمانه

دانلود اهنگ با کیفیت ۳۲۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.