دانلود اهنگ شکایت سوگند + متن اهنگ

0 461

دانلود اهنگ شکایت سوگند

با دانلود اهنگ شکایت سوگند همراه ویکی ناب باشید.

دانلود اهنگ شکایت سوگند

این قصه ی ناقص سر تکمیل ندارد

بشکاف دلم دست کم از نیل ندارد

ندارد ندارد ندارد

از دست دلم رفتی و این دل تو نباشی

عیسی است که در دست خود انجیل ندارد

ندارد ندارد ندارد

دو صد روز از مونه دلداده دوره

دوبار یادم نیفتاد

نمی دونم چطور از یاد رفتم

که یار یادم نیفتاد

دو صد روز هر شو از خوابش پریدم

خدا می دونه روز خوش ندیدم

دلم چاک چاک یار بی وفا شد

خدا می دونه از یار چی کشیدم

نه ایمون داره نه دل داره نه دین داره یارم

سه تا چیزی که مو از بخت بد هر سه شو دارم

نه عشق حالیشه نه لیلا و مجنون دوست داره

ولم کرده میون غصه های بی شمارم

نه ایمون داره نه دل داره نه دین داره یارم

سه تا چیزی که مو از بخت بد هر سه شو دارم

نه عشق حالیشه نه لیلا و مجنون دوست داره

ولم کرده میون غصه های بی شمارم

شکایت می برم از دل به دلدار

که دست از حال داغون مو بردار

شکوندم توبه ی دیرینه هربار

به چشمون خودم رفت دود ای کار

نه ایمون داره نه دل داره نه دین داره یارم

سه تا چیزی که مو از بخت بد هر سه شو دارم

نه عشق حالیشه نه لیلا و مجنون دوست داره

ولم کرده میون غصه های بی شمارم

نه ایمون داره نه دل داره نه دین داره یارم

سه تا چیزی که مو از بخت بد هر سه شو دارم

نه عشق حالیشه نه لیلا و مجنون دوست داره

ولم کرده میون غصه های بی شمارم

دانلود اهنگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.