دانلود اهنگ گل سرخ امیر عظیمی + متن اهنگ

0

دانلود اهنگ گل سرخ امیر عظیمی

با دانلود اهنگ گل سرخ امیر عظیمی همراه ویکی ناب باشید.

دانلود اهنگ گل سرخ امیر عظیمی

سیصد گل سرخ یک گل نصرانی

ما را ز سر بریده میترسانی

ما گر از سر بریده میترسیدیم

در محفل عاشقان نمیرقصیدیم

تکست اهنگ گل سرخ امیر عظیمی

در محفل عاشقان خوشا رقصیدن

دامن زبسات عافیت برچیدن

در دست سر بریده خود دیدن

در یک یک کوچه کوچه ها گردیدن

متن ترانه گل سرخ امیر عظیمی

سیصد گل سرخ یک گل نصرانی

ما را ز سر بریده میترسانی

ما گر از سر بریده میترسیدیم

در محفل عاشقان نمیرقصیدیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.