دانلود اهنگ Gezegen از Bengu + متن و ترجمه اهنگ

0 94

دانلود اهنگ Gezegen از Bengu

با دانلود اهنگ Gezegen از Bengu همراه ویکی ناب باشید.

دانلود اهنگ Gezegen از Bengu

Bıktım bu yalnızlıklardan

خسته شدم از این تنهاییا

Sebepsiz haksızlıklardan

از حق و ناحق های بی دلیل

Sorunlu ayrılıklardan

از جدایی های مشکل دار

Gereksiz çekip gitmekle

گذاشتن و رفتنای غیر ضروری

Dert üstüne dert bindirmekle

درد روی درد سوار کردن ها

Kırılmış kalp hırsızlardan

از دزدای دل شکسته

Bıktım bu yalnızlıklardan

خسته شدم از این تنهاییا

Sebepsiz haksızlıklardan

از حق و ناحق های بی دلیل

Sorunlu ayrılıklardan

از جدایی های مشکل دار

Gereksiz çekip gitmekle

گذاشتن و رفتنای غیر ضروری

Dert üstüne dert bindirmekle

درد روی درد سوار کردن ها

Kırılmış kalp hırsızlardan

از دزدای دل شکسته

Ne inancım kaldı bu aşka, ne de sancım var

نه باوری مونده برام ازین عشق , نه دردی به خاطرش دارم

Ne inatla kalbimi kırdın, ne kazancın var

نه با قصد دلمو شکستی , نه چیزی عایدت شد

Yürek az çok kendine geldi, gidecek yer var

دل کم و بیش به خودش اومده , جایی داره بره

Önümüzde koskoca bir yıl, coşacak yer var

پیش رومون یه سال تموم جاهای تفریحی هست

Tıkadın bütün yollarımı, sana verdiğim yıllarımı

همه راه های منو مسدود کردی , سالهایی که به پای تو دادم

Biriken tüm imkânlarımı alıp çek git

هر امکاناتی که جم کردم هم بردار و برو

Sana verdiğim son hediye, beni bir daha görme diye

آخرین هدیه ی من به تو , منو دیگه دوباره نبینی

Gezegendeki son gemiye binip çek git

به آخرین کشتی تو سیاره سوار شو و بزار برو

دانلود اهنگ Gezegen از Bengu

Tıkadın bütün yollarımı, sana verdiğim yıllarımı

همه راه های منو مسدود کردی , سالهایی که به پای تو دادم

Biriken tüm imkânlarımı alıp çek git

هر امکاناتی که جم کردم هم بردار و برو

بیشتر بخوانید

Sana verdiğim son hediye, beni bir daha görme diye

آخرین هدیه ی من به تو , منو دیگه دوباره نبینی

Gezegendeki son gemiye binip çek git

به آخرین کشتی تو سیاره سوار شو و بزار برو

Bıktım bu yalnızlıklardan

خسته شدم از این تنهاییا

Sebepsiz haksızlıklardan

از حق و ناحق های بی دلیل

Sorunlu ayrılıklardan

از جدایی های مشکل دار

Gereksiz çekip gitmekle

گذاشتن و رفتنای غیر ضروری

Dert üstüne dert bindirmekle

درد روی درد سوار کردن ها

Kırılmış kalp hırsızlardan

از دزدای دل شکسته

Ne inancım kaldı bu aşka, ne de sancım var

نه باوری مونده برام ازین عشق , نه دردی به خاطرش دارم

Ne inatla kalbimi kırdın, ne kazancın var

نه با قصد دلمو شکستی , نه چیزی عایدت شد

Yürek az çok kendine geldi, gidecek yer var

دل کم و بیش به خودش اومده , جایی داره بره

Önümüzde koskoca bir yıl, coşacak yer var

پیش رومون یه سال تموم جاهای تفریحی هست

ترجمه اهنگ Gezegen از Bengu

Tıkadın bütün yollarımı, sana verdiğim yıllarımı

همه راه های منو مسدود کردی , سالهایی که به پای تو دادم

Biriken tüm imkânlarımı alıp çek git

هر امکاناتی که جم کردم هم بردار و برو

Sana verdiğim son hediye, beni bir daha görme diye

آخرین هدیه ی من به تو , منو دیگه دوباره نبینی

Gezegendeki son gemiye binip çek git

به آخرین کشتی تو سیاره سوار شو و بزار برو

Tıkadın bütün yollarımı, sana verdiğim yıllarımı

همه راه های منو مسدود کردی , سالهایی که به پای تو دادم

Biriken tüm imkânlarımı alıp çek git

هر امکاناتی که جم کردم هم بردار و برو

Sana verdiğim son hediye, beni bir daha görme diye

آخرین هدیه ی من به تو , منو دیگه دوباره نبینی

Gezegendeki son gemiye binip çek git

به آخرین کشتی تو سیاره سوار شو و بزار برو

Tıkadın bütün yollarımı, sana verdiğim yıllarımı

همه راه های منو مسدود کردی , سالهایی که به پای تو دادم

Biriken tüm imkânlarımı alıp çek git

هر امکاناتی که جم کردم هم بردار و برو

Sana verdiğim son hediye, beni bir daha görme diye

آخرین هدیه ی من به تو , منو دیگه دوباره نبینی

Gezegendeki son gemiye binip çek git

به آخرین کشتی تو سیاره سوار شو و بزار برو

دانلود اهنگ با کیفیت ۳۲۰

دانلود تمامی اهنگ های Bengu

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.