دانلود اهنگ Kuyu از Sibel Can + متن و ترجمه اهنگ

0 199

دانلود اهنگ Kuyu از Sibel Can

با دانلود اهنگ Kuyu از Sibel Can همراه ویکی ناب باشید.

دانلود اهنگ Kuyu از Sibel Can

Aklın yolu bir

راه عقل یدونست

Sana bir bela lazım senden beter

برا تو یه بلا لازمه از خودت بدتر

Ardından kuyunu kazan lazım

پشت سرت چاه رو باید کند

Anca keser

اونوقت حل میشه

Her istediğin öyle olmuyor

هر چی دلت بخواد بشه نمیشه

Boş lafla gönül doymuyor

با حرف پوچ دل سیر نمیشه

A canım seni çok kabartmışlar

ای جونم به تو خیلی رسیدن

İçin dışın farklı farklı

درون و بیرونت فرق میکنه

Kaşın gözün ayrı oynuyor

چشم و ابروت هر کدوم یه ور میرن

A canım seni çok kabartmışlar

ای جونم به تو خیلی رسیدن

A canım seni çok abartmışlar

ای جونم تو رو خیلی مبالغه کردن

Aklın yolu bir

راه عقل یدونست

Sana bir bela lazım senden beter

برا تو یه بلا لازمه از خودت بدتر

Ardından kuyunu kazan lazım

پشت سرت چاه رو باید کند

Anca keser

اونوقت حل میشه

Şunu bil

اینو بدون

Sana bir bela lazım senden beter

برا تو یه بلا لازمه از خودت بدتر

Ardından kuyunu kazan lazım

پشت سرت چاه رو باید کند

Anca keser

اونوقت حل میشه

دانلود اهنگ Kuyu از Sibel Can

Ooof

اوووووف

Ey alçak gönüllü dünya

ای دنیای فروتن

Aaah

آآآآآآآآآآآه

Ellere bonkör bize nankör olan dünya

برا دیگران بخشنده برا ما نمک نشناسه دنیا

Her istediğin öyle olmuyor

هر چی دلت بخواد بشه نمیشه

Boş lafla gönül doymuyor

با حرف پوچ دل سیر نمیشه

A canım seni çok kabartmışlar

ای جونم به تو خیلی رسیدن

İçin dışın farklı farklı

درون و بیرونت فرق میکنه

Kaşın gözün ayrı oynuyor

چشم و ابروت هر کدوم یه ور میرن

A canım seni çok kabartmışlar

ای جونم به تو خیلی رسیدن

A canım seni çok abartmışlar

ای جونم تو رو خیلی مبالغه کردن

Aklın yolu bir

راه عقل یدونست

بیشتر بخوانید

Sana bir bela lazım senden beter

برا تو یه بلا لازمه از خودت بدتر

Ardından kuyunu kazan lazım

پشت سرت چاه رو باید کند

Anca keser

اونوقت حل میشه

Şunu bil

اینو بدون

Sana bir bela lazım senden beter

برا تو یه بلا لازمه از خودت بدتر

Ardından kuyunu kazan lazım

پشت سرت چاه رو باید کند

Anca keser

اونوقت حل میشه

ترجمه اهنگ Kuyu از Sibel Can

Ooof

اوووووف

Ey alçak gönüllü dünya

ای دنیای فروتن

Aaah

آآآآآآآآآآآه

Ellere bonkör bize nankör olan dünya

برا دیگران بخشنده برا ما نمک نشناسه دنیا

Aklın yolu bir

راه عقل یدونست

Sana bir bela lazım senden beter

برا تو یه بلا لازمه از خودت بدتر

Ardından kuyunu kazan lazım

پشت سرت چاه رو باید کند

Anca keser

اونوقت حل میشه

Şunu bil

اینو بدون

Ardından kuyunu kazan lazım

پشت سرت چاه رو باید کند

Anca keser

اونوقت حل میشه

Aklın yolu bir

راه عقل یدونست

Bana bir bela lazım benden beter

برا من یه بلا لازمه از خودم بدتر

Ardımdan kuyunu kazan lazım

پشت سرم چاه رو باید کند

Anca keser

اونوقت حل میشه

 Bir , Bana bir bela lazim benden beter

یکی , برا من یه بلا لازمه از خودم بدتر

Ardımdan kuyunu kazan lazım

پشت سرم چاه رو باید کند

Anca keser

اونوقت حل میشه

Aklın yolu bir

راه عقل یدونست

Sana bir bela lazım senden beter

برا تو یه بلا لازمه از خودت بدتر

Ardından kuyunu kazan lazım

پشت سرت چاه رو باید کند

Anca keser

اونوقت حل میشه

Şunu bil

اینو بدون

Sana bir bela lazım senden beter

برا تو یه بلا لازمه از خودت بدتر

Ardından kuyunu kazan lazım

پشت سرت چاه رو باید کند

Anca keser

اونوقت حل میشه

دانلود اهنگ با کیفیت ۳۲۰

دانلود تمامی اهنگ های Sibel Can

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.