عکس نوشته احمد شاملو + اشعار

0

عکس نوشته احمد شاملو

با عکس نوشته احمد شاملو در وب سایت ویکی ناب همراه ما باشید.

عکس نوشته احمد شاملو

چقدر جایِ تو اینجا

کنارِ من تویِ نگاهِ من

‏خالی است

عکس نوشته احمد شاملو

انسان عاقل

اول مغزش را بکار می اندازد سپس زبان را

و نادان اول می گوید سپس فکر می کند

عکس نوشته احمد شاملو

ما را از مرگ می ترسانند

انگار كه ما زنده ايم

عکس نوشته احمد شاملو

قدرت تحمل هر کس را

از میزان سکوتش بسنجید

آنان که هیاهو می کنند

بار هیچ چیز را به روی

شانه های خود تحمل نمی کنند

عکس نوشته احمد شاملو

در تمام شب، چراغی نیست

در تمام روز، نیست یک فریاد

چون شبانِ بی‌ ستاره،

قلبِ من تنهاست

عکس نوشته احمد شاملو

دلهای ما که بهم نزدیک باشد،

دیگر چه فرقی می کند که کجای این جهان باشیم

دور باش اما نزدیک…

من از نزدیک بودن های دور می ترسم

عکس نوشته احمد شاملو

ببخش باران…

تو می‌باری و ما

هی شسته نمی‌شویم

عکس نوشته احمد شاملو

در نگاهت

همه‌ی مهربانی‌ هاست

قاصدی که زندگی را خبر می‌دهد

و در سکوتت همه‌ی صداها

فریادی که بودن را تجربه می‌کند

عکس نوشته احمد شاملو

جمله دوستت دارم

غالباً رشوه‌ای است كه برای

گريز از تنهايی پرداخت می‌شود

و اين يكی از دلايلی است كه

عشق را به تصاحب تبديل میکند

عکس نوشته احمد شاملو

عکس نوشته احمد شاملو

به ساعت ها بگویید بخوابند

‏بیهوده زیستن را

‏نیازی به شمارش نیست

عکس نوشته احمد شاملو

مایوس نباش

‏من امیدم را در یاس یافتم

‏مهتابم را در شب

‏عشقم را در سال بد یافتم

‏و هنگامی که داشتم

‏خاکستر میشدم

‏گُر گرفتم

عکس نوشته احمد شاملو

آنجا را نمیدانم…!

اما اینجا تا پیراهنت را سیاه نبینند

باور نمیکنند چیزی از دست داده باشی

عکس نوشته احمد شاملو

معشوق من!

حتی اگر هزار سال عاشق تو باشم،

یک بوسه، یک نگاه حتی حرامم باد!

اگر، تو عاشق من نباشی

عکس نوشته احمد شاملو

اگر خواستی چیزی را پنهان کنی

لای یک کتاب بگذار

این ملت کتاب نمیخوانند

عکس نوشته احمد شاملو

راست است که

صاحبان دلهای حساس نمیمیرند

ناگهان ناپدید میشوند

عکس نوشته احمد شاملو

در تمام  شب چراغی نیست

در تمام  روز نیست یک فریاد

چون شبان ِ بی‌ستاره قلب ِ من تنهاست

تا ندانند از چه می‌سوزم من،

از نخوت زبان‌ام در دهان بسته‌ست

راه ِ من پیداست

پای من خسته ست

عکس نوشته احمد شاملو

تنها هنگامی که

خاطره‌ات را می بوسم

درمی‌یابم دیری‌ست که مرده ام

چرا که لبانِ خود را از پیشانیِ

خاطره‌ی تو سردتر می‌یابم

از پیشانی خاطره‌ی تو

ای یار!

ای شاخه‌ی جدامانده‌ی من

عکس نوشته احمد شاملو

خسته شکسته و دل بسته

من هستم

من هستم

من هستم

از این فریاد

تا آن فریاد

سکوتی نشسته است.

لب بسته

در دره‌های سکوت سرگردان‌ام

عکس نوشته احمد شاملو

قلبم را در مِجری کهنه‌یی

پنهان می‌کنم

در اتاقی که دریچه‌یی‌ش نیست

از مهتابی به کوچه‌ی تاریک خم می‌شوم

و به جای همه نومیدان می‌گریم

آه، من حرام شده‌ام

عکس نوشته احمد شاملو

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می‌شود

و انسان با نخستین درد

در من زندانیِ ستمگری بود

که به آوازِ زنجیرش خو نمی‌کرد

من با نخستین نگاهِ تو آغاز شدم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.