عکس نوشته خدا

0 274

عکس نوشته خدا

بیشتر بخوانید

عکس نوشته دختر شهریور ماهی

عکس نوشته اسم زهرا

عکس نوشته بی وفایی

عکس نوشته دو نفره عاشقانه

عکس نوشته خدا

تا خدا هست

هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شود

 که نشود تحملش کرد

شدنی ها را انجام بده

و تمام نشدنی هایت را به خدا بسپار

عکس نوشته خدا

نگران آینده نباش

چون خدا زودتر از تو آنجاست

عکس نوشته خدا

راز زندگی زیبا

امروز با خدا گام بردار

و برای فردا به او اعتماد داشته باش

عکس نوشته خدا

خدا بدون من هم خداست

 ولی من بدون خدا هیچ نیستم

عکس نوشته خدا

اگر خدا دری را میبندد

دست از کوبیدنش بردارید

شایــــــد هر چه که در

پشت‌ آن در بود

قسمت شما نبود

عکس نوشته خدا

حسِ تنهایِ درونم می‌گوید :

تو خدا را داری

و خدا اول و آخر با توست

و خداوند عشق است

عکس نوشته خدا

صبور باش

خدا صلاح منو تو رو بهتر میدونه

دلت را به خدا بسپار

عکس نوشته خدا

ساحل دلت را به خدا بسپار

خودش قشنگ ترین قایق را برایت می فرستد

عکس نوشته خدا

پیمانی که در طوفان با خدا می بندی

در آرامش فراموش نکن

عکس نوشته خدا

بگذار دنیا هر چه می‌خواهد سرت بیاورد

تو امّا تحمل کن

تو خدا را داری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
9 + 25 =