عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

3 296

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز اول ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمَ  اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا عافیاً عنِ المجْرمینَ

خدایا روزه مرا در بین روزه داران واقعى و قیام و عبادتم را در بین قیام شب زنده داران قرار بده و مرا از خواب بی خبران بیدار کن و در این روز گناهان من را ببخش اى معبود جهانیان و در گذر از من اى بخشنده جنایات كاران

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز دوم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ قَرّبْنی فیهِ الى مَرْضاتِكَ وجَنّبْنی فیهِ من سَخَطِكَ ونَقماتِكَ ووفّقْنی فیهِ لقراءةِ آیاتِكَ برحْمَتِكَ یا أرْحَمَ الرّاحِمین

خدایا نزدیك كن مرا در این ماه به سوى خوشنودیت و بركنارم دار در آن از خشم وانتقامت وتوفیق ده مرا در آن براى خواندن آیات قرآن به رحمت خودت اى مهربانترین مهربانان،عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان.

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز سوم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ ارْزُقنی فیهِ الذّهْنَ والتّنَبیهَ وباعِدْنی فیهِ من السّفاهة والتّمْویهِ واجْعَل لی نصیباً مِنْ كلّ خَیْرٍ تُنَزّلُ فیهِ بِجودِكَ یا أجْوَدَ الأجْوَدینَ

خدایا مرا در این روز روزی ده به هوش و بیداری و دور کن مرا در این روز از بیخودی و کم فکری و از هر خیری که در این روز می فرستی بهره ای برای من قرار بده بحق جودت ای بخشنده ترین بخشندگان.

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز چهارم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ قوّنی فیهِ على إقامَةِ أمْرِكَ واذِقْنی فیهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وأوْزِعْنی فیهِ لأداءِ شُكْرَكَ بِكَرَمِكَ واحْفَظنی فیهِ بِحِفظْكَ وسِتْرِكَ یـا أبْصَرَ النّاظرین

خدایا نیرو ببخش مرا در این روز برای بپا داشتن دستورت و بچشان بر من در این روز شیرینی یادت را و ادای سپاسگذاریت را در این روز بر من الهان کن بحق کرم خود و نگهدار مرا به نگهداشت خود و پرده پوشیت ای بینا ترین بینایان.

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز پنجم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ من المُسْتَغْفرینَ واجْعَلْنی فیهِ من عِبادَكَ الصّالحینَ القانِتین واجْعَلْنی فیهِ من اوْلیائِكَ المُقَرّبینَ بِرَأفَتِكَ یا ارْحَمَ الرّاحِمین

خدایا قرار ده مرا در این روز از آمرزش جویان و مرا در این روز از بندگان شایسته که فرمان برند قرار ده و قرار ده مرا در این روز از دوستان مقرب درگاهت به حق مهرت ای مهربانترین مهربانان،عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان.

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز ششم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ لا تَخْذِلْنی فیهِ لِتَعَرّضِ مَعْصِتِكَ ولا تَضْرِبْنی بِسیاطِ نَقْمَتِكَ وزَحْزحْنی فیهِ من موجِباتِ سَخَطِكَ بِمَنّكَ وأیادیكَ یا مُنْتهى رَغْبـةَ الرّاغبینَ

خدایا رسوا مکن مرا در این روز برای متعرض شدن نافرمانیت و مزن مرا در این روز با تازیانه های انتقامت و در این روز مرا از انچه که باعث خشم تو گردد دور کن بحق بخشش و نعمت هایت ای نهایت اشتیاق مشتاقان.

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز هفتم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اعنّی فیهِ على صِیامِهِ وقیامِهِ وجَنّبنی فیهِ من هَفَواتِهِ وآثامِهِ وارْزُقْنی فیهِ ذِكْرَكَ بِدوامِهِ بتوفیقِكَ یا هادیَ المُضِلّین

خدایا کمک مرا در این روز بر روزه گرفتن و شب زنده داریش و دور گردان مرا در این روز از لغزش ها و گنه کاریهایش و یاد خود را در این روز همیشگی ذکر من گردان به توفیق بخشی خود ای هدایت کننده گمراهان.

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز هشتم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ ارْزُقنی فیهِ رحْمَةَ الأیتامِ وإطْعامِ الطّعامِ وإفْشاءِ السّلامِ وصُحْبَةِ الكِرامِ بِطَوْلِكَ یا ملجأ الآمِلین.

خدا در این روز مهربانی کردن به یتیمان و اطعام طعام و فاش کردن سلام و مصاحبت با نیکان را بحق فضل خودت قسمت کن ای پناه ارزومندان

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز نهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ نصیباً من رَحْمَتِكَ الواسِعَةِ واهْدِنی فیهِ لِبراهِینِكَ السّاطِعَةِ وخُذْ بناصیتی الى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبّتِكَ یا أمَلَ المُشْتاقین.

خدایا  من را در این روز از رحمت بیکرانت بهره مند کن و مرا برای حجت های خود که درخشنده است هدایت کن و مرا بسوی اعمالی که باعث خشنودی توست هدایت کن بحق دوستی خود ای ارزوی مشتاقان.

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز دهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعلنی فیهِ من المُتوكّلین علیكَ واجْعلنی فیهِ من الفائِزینَ لَدَیْكَ واجْعلنی فیهِ من المُقَرّبینَ الیكَ بإحْسانِكَ یاغایَةَ الطّالِبین.

خدایا مرا در این روز از توکل کنندگانت و از رستگارانت و از مقربان درگاهت قرار بده بحق احسان خودت ای نهایت آرزوی طلب کنندگان.

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز یازدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ حَبّبْ الیّ فیهِ الإحْسانَ وكَرّهْ الیّ فیهِ الفُسوقَ والعِصْیانَ وحَرّمْ علیّ فیهِ السّخَطَ والنّیرانَ بِعَوْنِكَ یا غیاثَ المُسْتغیثین.

خدای محبوب من در این روز احسان و نیکی را برای من قرا ده و فسق و نافرمانی را برای من ناپسند قرار ده و خشم و اتش دوزخ را برای من حرام کن بحق یاریت ای فریادرس فریاد خواهان

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز دوازدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ زَیّنّی فیهِ بالسّتْرِ والعَفافِ واسْتُرنی فیهِ بِلباسِ القُنوعِ والكَفافِ واحْمِلنی فیهِ على العَدْلِ والإنْصافِ وامِنّی فیهِ من كلِّ ما أخافُ بِعِصْمَتِكَ یا عِصْمَةَ الخائِفین.

خدایا مرا در این روز پوشانیدن گناهان و دادن عفت زینت ببخش و جامه قناعت و بردباری بر من بپوشان و عدل و انصاف را به من ببخش و مرا از ترس هایم امنیت ببخش بحق عصمتت ای عصمت بیمداران.

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز سیزدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ وصَبّرنی فیهِ على كائِناتِ الأقْدارِ ووَفّقْنی فیهِ للتّقى وصُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِكَ یا قُرّةَ عیْنِ المَساكین

خدایا در این روز مرا از چرک و کثافات گناهان پاکیزه گردان و بر حوادثی که مقرر است شکیبایی ده و مرا برای پرهیزکاری و همنشینی با نیکان توفیق ده بحق یاری خود ای نور چشم مستمندان.

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

بیشتر بخوانید

عکس نوشته سلامتی

عکس نوشته سالگرد ازدواج

عکس پروفایل تنهایی

عکس نوشته بودنت

دعاى روز چهاردهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ لا تؤاخِذْنی فیهِ بالعَثراتِ واقِلْنی فیهِ من الخَطایا والهَفَواتِ ولا تَجْعَلْنی فیه غَرَضاً للبلایا والآفاتِ بِعِزّتِكَ یا عزّ المسْلمین.

خدایا در این روز مرا به خاطر لغزش ها مواخذه نکن و خطاها و لغزش های را کم کن و مرا هدف افتها و بلاها قرار مده به عزتت ای عزت بخش مسلمانان.

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز پانزدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ طاعَةَ الخاشِعین واشْرَحْ فیهِ صَدْری بإنابَةِ المُخْبتینَ بأمانِكَ یا أمانَ الخائِفین.

خدایا در این روز طاعت بندگان فروتن را روزی من گردان و سینه مرا به بازگشت متواضع بحق گشاده گردان بحق امان بخشی خودت ای امان بیمناکان.

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز شانزدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ وَفّقْنی فیهِ لِموافَقَةِ الأبْرارِ وجَنّبْنی فیهِ مُرافَقَةِ الأشْرارِ وأوِنی فیهِ بِرَحْمَتِكَ الى دارِ القَرارِبالهِیّتَكِ یا إلَهَ العالَمین.

خدایا در این روز برای موافقت با نیکان موفق بدار و مرا در این روز از همراهی با بدکاران دور کن و مرا در این روز بحق مهربانیت در بهشتی که خانه قرار است منزل عطا بفرما بحق خدایی خودت ای خدای جهانیان.

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز هفدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اهْدِنی فیهِ لِصالِحِ الأعْمالِ واقْـضِ لی فیهِ الحَوائِجَ والآمالِ یا من لا یَحْتاجُ الى التّفْسیر والسؤالِ یا عالِماً بما فی صُدورِ العالَمین صَلّ على محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرین.

خدایا مرا در این روز برای کارهای شایسته هدایت بفرما و نیازمندی ها و ارزوهایم را براورده کن ای انکه نیاز به تفسیر و سوال ندارد ای دانای به انچه در دلهای جهانیان است رحمت فرست بر محمد(ص) و آل پاکش.

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز هیجدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ نَبّهْنی فیهِ لِبَرَكاتِ أسْحارِهِ ونوّرْ فیهِ قلبی بِضِیاءِ أنْوارِهِ وخُذْ بِكُلّ أعْضائی الى اتّباعِ آثارِهِ بِنورِكَ یا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفین.

خدایا مرا در این روز برای برکتهای سحرهایش بیدار کن و دلم را در این روز به تابش روشنی های ان منور گردان و تمام اعضایم را به پیروی از اثار ان بکش بحق نور خودت ای روشنی بخش به دلهای عارفان.

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز نوزدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ وفّرْ فیهِ حَظّی من بَرَكاتِهِ وسَهّلْ سَبیلی الى خَیْراتِهِ ولا تَحْرِمْنی قَبولَ حَسَناتِهِ یا هادیاً الى الحَقّ المُبین.

خدایا در این روز بهره مرا از برکاتش فراوان گردان و راه به سوی خیراتش را برایم اسان گردان و مرا از پذیرفته شدن کارهای نیک ان محروم مگردان ای راهنما به سوی دین حقی که اشکار است.

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز بیستم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ الجِنانِ واغْلِقْ عَنّی فیهِ أبوابَ النّیرانِ وَوَفّقْنی فیهِ لِتِلاوَةِ القرآنِ یا مُنَزّلِ السّكینةِ فی قُلوبِ المؤمِنین.

خدایا درهای بهشت را به روی من بگشای و در این روز درهای اتش دوزخ را بروی من ببند و مرا در این روز برای خواندن قران توفیق بده ای فرستنده ارامش در دلهای مومنان.عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز بیست و یكم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ الى مَرْضاتِكَ دلیلاً ولا تَجْعَل للشّیْطان فیهِ علیّ سَبیلاً واجْعَلِ الجَنّةِ لی منْزِلاً ومَقیلاً یا قاضی حَوائِجَ الطّالِبین

دعاى روز بیست و دوم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ فَضْلَكَ وأنـْزِل علیّ فیهِ بَرَكاتِكَ وَوَفّقْنی فیهِ لِموجِباتِ مَرْضاتِكَ واسْكِنّی فیهِ بُحْبوحاتِ جَنّاتِكَ یا مُجیبَ دَعْوَةِ المُضْطَرّین

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز بیست و سوم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اغسِلْنی فیهِ من الذُّنوبِ وطَهِّرْنی فیهِ من العُیوبِ وامْتَحِنْ قَلْبی فیهِ بِتَقْوَى القُلوبِ یا مُقیلَ عَثَراتِ المُذْنِبین

دعاى روز بیست و چهارم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ إنّی أسْألُكَ فیه ما یُرْضیكَ وأعوذُ بِكَ ممّا یؤذیك وأسألُكَ التّوفیقَ فیهِ لأنْ أطیعَكَ ولا أعْصیكَ یا جَوادَ السّائلین

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز بیست و پنجم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ محبّاً لأوْلیائِكَ ومُعادیاً لأعْدائِكَ مُسْتَنّاً بِسُنّةِ خاتَمِ انْبیائِكَ یا عاصِمَ قُلوبِ النّبییّن

دعاى روز بیست وششم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْكوراً وذَنْبی فیهِ مَغْفوراً وعَملی فیهِ مَقْبولاً وعَیْبی فیهِ مَسْتوراً یا أسْمَعِ السّامعین

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز بیست و هفتم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ فَضْلَ لَیْلَةِ القَدْرِ وصَیّرْ أموری فیهِ من العُسْرِ الى الیُسْرِ واقْبَلْ مَعاذیری وحُطّ عنّی الذّنب والوِزْرِ یا رؤوفاً بِعبادِهِ الصّالِحین

دعاى روز بیست و هشتم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واكْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیكَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دعاى روز بیست ونهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ غَشّنی بالرّحْمَةِ وارْزُقْنی فیهِ التّوفیقِ والعِصْمَةِ وطَهّرْ قلْبی من غَیاهِبِ التُّهْمَةِ یا رحیماً بِعبادِهِ المؤمِنین

 

دعاى روز سى ام ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَلْ صیامی فیهِ بالشّكْرِ والقَبولِ على ما تَرْضاهُ ویَرْضاهُ الرّسولُ مُحْكَمَةً فُروعُهُ بالأصُولِ بحقّ سَیّدِنا محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرین والحمدُ للهِ ربّ العالمین

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

3 نظرات
  1. nafas می گوید

    بسیار عالی بود

  2. زهرا می گوید

    قابل توجه و بی نظیر بود

  3. mahdieh می گوید

    سلام چقدر زیبا و جامع حتما دعاهای ماه رمضان رو میخونم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.