عکس نوشته شب قدر

0 1,549

عکس نوشته شب قدر

عکس نوشته شب قدر

عکس نوشته شب قدر

انا انزلناه فی لیله القدر

عکس نوشته شب قدر

شب قدر شب بیدار شدن است

نه بیدار ماندن

دعا کنیم بیدار شویم

عکس نوشته شب قدر

انکه شب قدر را شب زنده داری بکند

خداوند تمام گناهانش را میامرزد

هر چند به تعداد ستارگان و سنگینی کوه ها باشد

عکس نوشته شب قدر

امشب این دل یاد مولا می کند

لیله القدر است و احیا می کند

عکس نوشته شب قدر

بشنو ای گوش دل ها بی صدا

نغمه فزت و رب الکعبه را

شب قدر و شب مهمانی دل

شب پیوند اشک همخوانی دل

عکس نوشته شب قدر

لَیلَۀُ القَدرِ خَیرٌ مِن اَلفِ شَهرٍ

شب قدر بهتر از هزار ما

عکس نوشته شب قدر

ای کاش میشد با تو قران سر بگیرم

عکس نوشته شب قدر

الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب

بیشتر بخوانید

عکس نوشته بی تو

عکس نوشته قرص

عکس نوشته حسرت

عکس نوشته گاهی

عکس نوشته شب قدر

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

و اندر ان ظلمت شب اب حیاتم دادند

عکس نوشته شب قدر

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

یا رب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است

ان شب قدر است در شب ها نهان

تا کند جان هر شبی را امتحان

عکس نوشته شب قدر

دست های خالی ام را بنگر

در این شب های قدر خدا

عکس نوشته شب قدر

شب قدر

ره صد ساله رو میشه یه شبه رفت

 

شب قدر است اگر قدر بدانی

عکس نوشته شب قدر

دست ها سمت اسمان بلند است بیا

لیلة القدر به اندوه تو بشکست بیا

عکس نوشته شب قدر

شب های قدر همه قدرت ها از انِ خداست

عکس نوشته شب قدر

امشب از اسمان باران

انا انزلنا بر فرق زمین میبارد

عکس نوشته شب قدر

امشب چشمانم را با اب توبه می شویم

و کلام قران در دهانم می ریزم

تا خواب چشمانم را نیازارد

عکس نوشته شب قدر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.