عکس نوشته غروب جمعه

0 6,184

عکس نوشته غروب جمعه

عکس نوشته غروب جمعه

عکس نوشته غروب جمعه

امان از غروب ها جمعه

یاد همه نیامدن ها می افتی

احساس می کنی تکه ای از دلت را برده اند

و به جایش غروب جمعه گذاشته اند

عکس نوشته غروب جمعه

حالم خوش نبود …

یادم اومد غروب جمعه است

عکس نوشته غروب جمعه

با توام غروب جمعه

سلام!

سال هاست خبر خوشت را احتکار کرده ای

مرد باش

دلتنگیت را حراج نکن

یک جمعه هم که شده

بگذار دلمان کمی بخندد

عکس نوشته غروب جمعه

غروب جمعه ساعت دلتنگی است

با ساعت دلتنگی این جمعه ها

باید که مرد

عکس نوشته غروب جمعه

بعد تو با هر غروبی بی تابی می کنم

بیشتر بخوانید

عکس نوشته بی تو

عکس نوشته قرص

عکس نوشته حسرت

عکس نوشته گاهی

می نشینم با نبودت جمعه داری می کنم

عکس نوشته غروب جمعه

جمعه سرد است

ولی یاد تو تنها کاریست

که به سرمای غروبش ضربان می بخشد

عکس نوشته غروب جمعه

بی تو تقویم پر از غروب جمعه ی بی حوصله هاس

و جهان مادر ابستن خط فاصله هاست

عکس نوشته غروب جمعه

و عصر جمعه که هر چیزی هر چیزی

در خاطرم غروب می کند

جز یاد چشم ها تو

عکس نوشته غروب جمعه

نه اینکه رفتن بلد نباشم ها

من فقط می خواهم

حداقل برای تو

غروب جمعه ها

غم انگیز نباشد

عکس نوشته غروب جمعه

دلتنگی‌های من

از جنس غروب جمعه بود

همانقدر نفس‌گیر و ناتمام

همانقدر بی‌رحم و خطرناک

و گاهی تا سر حد دلتنگی آدم میمیرد و جان میدهد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.