عکس نوشته هوای بارانی

0 1,573

عکس نوشته هوای بارانی

عکس نوشته هوای بارانی

عکس نوشته هوای بارانی

من باران می شوم تو با دست هایت در اغوشم بگیر

عکس نوشته هوای بارانی

تو نیستی

این طرف پنجره باران است

ان طرف برف

عکس نوشته هوای بارانی

پر از دلشوره هستم بی قرارم

شب و تنهایی و چشم انتظارم

من ان ابر پر از باران شدم

که گمانم تا ابد باید ببارم

عکس نوشته هوای بارانی

هر روز بوی باران می اید

و

تو نمی آیی

عکس نوشته هوای بارانی

هر بار باران بارید

به من فکر کن

به زنی که در یک هوای دو نفره تنهاست

بیشتر بخوانید

عکس نوشته متولدین خرداد

عکس نوشته شب قدر

عکس نوشته تسلیت

عکس نوشته دعای روزهای ماه رمضان

دارد اسمان بر سرم میریزد

و می ترسم

دست های تو

چتر باز اغوش دیگری شده باشد

عکس نوشته هوای بارانی

داشتی می رفتی که باران گرفت

باید بودی

می دیدی

باران چقدر به رفتنت می امد

عکس نوشته هوای بارانی

امشب تمام حوصله ام خیس گریه است

باران، مرا گرفته در اغوش و تو نیستی

عکس نوشته هوای بارانی

همچون باران باشیم

رنج جدا شدن از اسمان را

در سبز کردن زندگی جبران کنیم

عکس نوشته هوای بارانی

باران حرف های زیادی برای گفتن دارد

فقط برای شنیدنش باید سکوت کرد

عکس نوشته هوای بارانی

باران بدون تو نمی بارد

خودکشی می کند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.