متن اهنگ بدون تاریخ بدون امضا روزبه بمانی

0 133

متن اهنگ بدون تاریخ بدون امضا روزبه بمانی

متن اهنگ بدون تاریخ بدون امضا روزبه بمانی

متن اهنگ بدون تاریخ بدون امضا روزبه بمانی

این زندگیمونه یه سفره خالی کف خونه

این زندگیمونه  با ما کسی جز ما نمیمونه

هر روزمون اینه ایینمون حتی ما رو نمیبینه

هر روزمون اینه تشویش و بغض و حسرت و کینه

روزا هلاک نون شب نون زدنتو تو خون بیرونو تو زندون

این زندگیمونه چاقوی تو مشتم جا مونده تو پشتم

من بچمو کشتم

هر شب تو این خونه

تو حس زخمایه مارو نمی فهمی

تقدیر اگه اینه

دنیا چه بی رحمی

دنیا چه بی رحمی

با این همه بغض و تو این همه سختی

هر جا بگی گشتم

دنبال خوشبختی

دنبال خوشبختی

دور گلوی ما از پس پر از نیشه

جای نوازش هم خون مردگی میشه

خون مردگی میشه

دست غرورم نیست اشکی که میریزه

لعنت به اشکی که بی موقع میریزه

بی موقع میریزه

روزا هلاک نون شب نون زدنتو تو خون بیرونو تو زندون

این زندگیمونه چاقوی تو مشتم جا مونده تو پشتم

من بچمو کشتم

هر شب تو این خونه

تو حس زخمایه مارو نمی فهمی

تقدیر اگه اینه

دنیا چه بی رحمی

دنیا چه بی رحمی

با این همه بغض و تو این همه سختی

هر جا بگی گشتم

دنبال خوشبختی

دنبال خوشبختی

دور گلوی ما از پس پر از نیشه

جای نوازش هم خون مردگی میشه

خون مردگی میشه

دست غرورم نیست اشکی که میریزه

لعنت به اشکی که بی موقع میریزه

بی موقع میریزه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.