متن اهنگ خدایا سوگند

0 186

متن اهنگ خدایا سوگند

متن اهنگ خدایا سوگند

متن اهنگ خدایا سوگند

غم‌ وغصه توی قلبُم لونه کرده

ای خدا دلُم پُره درده

نمیسازه با ما دنیا

دیگه بر نمیگردُم به آشیونه

ای خدا کسی‌ چه میدونه

غم‌ و تنهایی دل را

خدایا ما به درگاه تو چی‌ بود گناهُم؟

که باید یا بسوزُم یا بسازُم

بسازُم، بسازُم، بسازُم، بسازُم

از این دنیا دلُم تنگه

دل یارِ مُ از سنگِ

ز تنهایی دلُم خونِ

غم‌ و دردُم فراوونه

خدایا گله دارُم

خدایا گله دارُم

خدایا گله دارُم

خدایا گله دارُم

گله دارُم…

غروب توی کوهستون

منم مجنون که سرگردان هی‌ مینالُم

غروب توی کوهستون

منم لیلی که تنهایی دل میبازُم

خدایا ،خدایا

بسوزُم یا بسازُم

خدایا ،خدایا

بسوزُم یا بسازُم

خدایا ،خدایا

خدایا ،خدایا

خدایا ،خدایا

امتیازدهی به متن اهنگ
  • صحیح بودن متن اهنگ
  • کامل بودن متن اهنگ
5

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.