متن اهنگ صدای اتحاد یاس

0 296

متن اهنگ صدای اتحاد یاس

متن اهنگ صدای اتحاد یاس

متن اهنگ صدای اتحاد یاس

When I look at the world I am thinking about

Most people don’t wanna know the power of togetherness

But I still think that real music can settle this

And good people, not evil teaching the little ones

How to be devilish

Thank God I’m livin, ain’t odd I’m driven

Fake frauds, y’all pitching flaws

With the music we kill hate

Then we design applause,

Everybody could mend the gap

Just take a look at TECH N9NE & YAS

I know it’s possible, saw thru my optical

That we headed for better, when I can rock a show

With YAS, I know it’s God who pushed him

And I know that all of us are different

But mother was a Christian, on a mission

Cause that Christian married a Muslim

متن اهنگ صدای اتحاد یاس

من

کنار تو تا ابد

این مسیر رو ادامه می دم

بدون تا آخر دنیا

من همراهتم

با یه قلب

پر از حقیقت های تلخ

این مسیر رو ادامه میدم

بدون تا آخر دنیا

من همراهتم تا پای مرگ

دنیا مثل ماشینه كه هر چرخش داره یه طرف می ره

و تنها اتفاق اینه كه تو داری می بینی كه دنیا داره به درک می ره

گوش من شده پر از حرفاتون

تِك ناین” صدای من شده بلند تر با تو

ای كاش دولتمرد با بمب

جاش رو می داد به هنرمند با ذوق

ولی حالا وقتشه من و تو

با كلمات جدید كمك كنیم

قبل از اینكه برسه به تلفات و سرطان زمین

كشور ها می خوان كه پرچم همدیگه رو ببرن پایین

با اینكه ما آدم ها فقط از ته دلمون یه هدف داریم

صُلح

اینو مي دونم كه تو هم هم نیتی

بیشتر بخوانید

تو هم مثل من فقط در به در به دنبال امنیتی

كلمه ی ع نی یك بار دیگه

من و تو و تكرار اینكه

دنیای ما نیازمند به

رفتار و گفتار و پندار نیكه

من

کنار تو تا ابد

این مسیر رو ادامه می دم

بدون تا آخر دنیا

من همراهتم

با یه قلب

پر از حقیقت های تلخ

این مسیر رو ادامه میدم

بدون تا آخر دنیا

من همراهتم تا پای مرگ

متن اهنگ صدای اتحاد یاس

That’s why most people like my dark side

Cause evil is ruling and that should not be archived

Take a look at our lives, all of us bein apart lies

Hard cries, from our eyes, so we start ties

Iran to Missouri, we’re calming the fury

Aaron in this surely keeping it real honest and purely

ایمانه اسم این ایران و میزوری

اینو می دونی ما کاراکتر های بیدار قصّه ایم

روبرومون دیگه هر چی سد و دیواره می کوبیم

حتی اگه خوابمون بخوابه باز ما بیدار می مونیم

اینه یک راه باز تا بگیری یک بار فاز

با کلمات و حرکات لب تک ناین و یاس

من

کنار تو تا ابد

این مسیر رو ادامه می دم

بدون تا آخر دنیا

من همراهتم

با یه قلب

پر از حقیقت های تلخ

این مسیر رو ادامه میدم

بدون تا آخر دنیا

من همراهتم تا پای مرگ

من

کنار تو تا ابد

این مسیر رو ادامه می دم

بدون تا آخر دنیا

من همراهتم

با یه قلب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.