متن اهنگ هر بار این درو ماکان بند

0 93

متن اهنگ هر بار این درو ماکان بند

متن اهنگ هر بار این درو ماکان بند

متن اهنگ هر بار این درو ماکان بند

صدای خنده هات هنوز توی گوشمه 

 عطری که میزنی رو لباسیه که میپوشمه

دیگه بدونِ من یه قدمم بر ندار 

 یه چیزی بت میگم این دفعه رو نه نیار

هر بار این درو ، محکم نبند نرو 

 این چشمای ترو نکن تو بدتر و

نفسم میبره ، دلِ من دلخوره

 بی تو از دلهره ، هر دقیقه ش پره

هر بار این درو ، محکم نبند نرو

 این چشمای ترو نکن تو بدتر و

نفسم میبره ، دلِ من دلخوره

 بی تو از دلهره ، هر دقیقه ش پره

بدونِ تو بدون از این زندگی سیرم

 به جون هردومون نباشی از دست میرم

درا رو وا نکن و حرف رفتنو نزن

 نه دیگه تا نکن به هر دلیلی بد با من

هر بار این درو محکم نبند نرو

 این چشمای ترو نکن تو بدتر و

نفسم میبره ، دل من دلخوره

 بی تو از دلهره ، هر دقیقه ش پره

هر بار این درو محکم نبند نرو 

 این چشمای ترو نکن تو بدتر و

نفسم میبره ، دل من دلخوره 

 بی تو از دلهره ، هر دقیقه ش پره

Arrangment : AmirMilad Nikzad

Melody : Macan Band

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.