بایگانی

جملات عاشقانه صبح بخیر

پیامک عاشقانه صبح بخیر

پیامک عاشقانه صبح بخیر پیامک عاشقانه صبح بخیر صبح بخیرهایت بهانه است تو خورشید منی گرمی کلام تو عمری برایمن کافی ست تا طلوع کنم ... صبحت بخیر عزیز جونم زیبایی صبـح از صبـح بخیر های توست خورشــــــید هم رنگی دیگر می شود با زمزمه…