بایگانی

دانلود اهنگ اتش

دانلود اهنگ اتش رضا بهرام + متن اهنگ

دانلود اهنگ اتش رضا بهرام با دانلود اهنگ اتش رضا بهرام همراه ویکی ناب باشید. من پریشان شده ی موی پریشان توام کفر اگر نیست بگویم که مسلمان توام من گرفتار تو و موی سیاه تو شدم من سرکش بخدا رام و به راه تو شدم وای من هر نفست معجزه ای…