بایگانی

دانلود اهنگ بمان

دانلود اهنگ بمان روزبه بمانی + متن اهنگ

دانلود اهنگ بمان روزبه بمانی با دانلود اهنگ بمان روزبه بمانی همراه ویکی ناب باشید. گفتم بمان گفتی نگو وقتی نمیمانم گفتم پشیمان میشوی گفتی نمیدانم گفتم نمیپرسی چه می آید سرم بی تو گفتی نه میدانم نه میپرسم نه میمانم تکست اهنگ بمان…