بایگانی

دانلود اهنگ جدید سینا حجازی

دانلود اهنگ بیا زندگی کنیم سینا حجازی + متن اهنگ

دانلود اهنگ بیا زندگی کنیم سینا حجازی با دانلود اهنگ بیا زندگی کنیم سینا حجازی همراه ویکی ناب باشید. از روزی که یادمه شبه حالم همیشه تبه ای کاش یه روز روزشه همیشه یه چیزی کمه این دلیل خندمه ای کاش یه روز روزشه بارون که میزنه تعداد…

دانلود اهنگ سوگوار سینا حجازی + متن اهنگ

دانلود اهنگ سوگوار سینا حجازی با دانلود اهنگ سوگوار سینا حجازی همراه ویکی ناب باشید. تنها نشسته بودمو بی لبخند عمری در انتظار شما بودم یک لحظه خوابم برد و جا ماندم من نیز هم قطار شما بودم بعد هزار پرسش و تحقیق حک کرده اید بر بندم…

دانلود اهنگ مه خراب سینا حجازی + متن اهنگ

دانلود اهنگ مه خراب سینا حجازی با دانلود اهنگ مه خراب سینا حجازی همراه ویکی ناب باشید. دیدی که چی شد آخرش عشقم پریده از سرش چشمون سیاه بار دیگه رفت با یه دلدار دیگه قسم به جون مادرم شد دیگه بار آخرم دل ندمو دل نگیرم دیگه یار خوشگل…