بایگانی

دانلود اهنگ جدید محسن چاوشی

دانلود اهنگ عباس محسن چاوشی + متن اهنگ

دانلود اهنگ عباس محسن چاوشی با دانلود اهنگ عباس محسن چاوشی همراه ویکی ناب باشید. پرسید ز من دست نحیفم خود برکنم از نزد شما تا دستی شوم از آن کسی که بی دست چو دستان خدا بود تکست اهنگ عباس محسن چاوشی من دست بدادم و بگفتم خود پر بکش…

دانلود اهنگ حسین محسن چاوشی + متن اهنگ

دانلود اهنگ حسین محسن چاوشی با دانلود اهنگ حسین محسن چاوشی همراه ویکی ناب باشید. از دور ندا داد برادر برده اند سر و دست و تنم را بستند به ناحق ره حق را کشتند گلوی نفسم را تکست اهنگ حسین محسن چاوشی دستی که بدادی به خدایت دستان خدا…

دانلود اهنگ علی محسن چاوشی + متن اهنگ

دانلود اهنگ علی محسن چاوشی با دانلود اهنگ علی محسن چاوشی همراه ویکی ناب باشید. کشان کشان تو مرا کی بکشانی به نور نشان بده تو مرا تا که نخفتم به گور نگو روم نگو تا جان بنیوفتد شمر بیا و تا که شوم از نفست چون بهار امان بده که نفس تازه…

دانلود اهنگ هم گناه محسن چاوشی + متن اهنگ

دانلود اهنگ هم گناه محسن چاوشی با دانلود اهنگ هم گناه محسن چاوشی همراه ویکی ناب باشید. الا دختر تو مادر داری یا نه نشونی از برادر داری یا نه همون بوسی که دادی توی دالونب نمیدونم به خاطر داری یا نه تکست اهنگ هم گناه محسن چاوشی شب…

دانلود اهنگ شدت میدان محسن چاوشی + متن اهنگ

دانلود اهنگ شدت میدان محسن چاوشی با دانلود اهنگ شدت میدان محسن چاوشی همراه ویکی ناب باشید. عرش به زانو شده پیر سیه مو شده سنگ ز روی خوشش خود به زبان آمده از جبروتش به خود کوه به آتش مذاب کوری آتش بره کور و کران آمده تکست اهنگ شدت…

دانلود اهنگ طاق ثریا محسن چاوشی + متن اهنگ

دانلود اهنگ طاق ثریا محسن چاوشی با دانلود اهنگ طاق ثریا محسن چاوشی همراه ویکی ناب باشید. من جلدِ تو هستم بر بامِ تو هستم تو شمسِ منی من خورشید پرستم مغارب همه اندوه اندوهِ غروبت ای قبله ی مشرق ثنا گویِ تو هستم تکست اهنگ طاق ثریا…

دانلود اهنگ ضمیر خودسر محسن چاوشی + متن اهنگ

دانلود اهنگ ضمیر خودسر محسن چاوشی با دانلود اهنگ ضمیر خودسر محسن چاوشی همراه ویکی ناب باشید. طبعاً همه خشک است حقیقت شیرین شوم از شهد شکوهت ای خسروی شیرین دهنان قند دمادم پر ساز رگ نی شکرم را تکست اهنگ ضمیر خودسر محسن چاوشی مرداب…

دانلود اهنگ او محسن چاوشی + متن اهنگ

دانلود اهنگ او محسن چاوشی با دانلود اهنگ او محسن چاوشی همراه ویکی ناب باشید. تاج گذاری کند امده کاری کند بت شکند شاه ما بنده نوازی کند ما بنوازیم نیست ناز بت بتشکن بت بنوازد هر آن چنگ بسازی کند امده با قصد خود هرچه بت قادر است با تبرش…

دانلود اهنگ شرح الف محسن چاوشی + متن اهنگ

دانلود اهنگ شرح الف محسن چاوشی با دانلود اهنگ شرح الف محسن چاوشی همراه ویکی ناب باشید. زنده کنی جان من جان چو تفتان من روح دهی مرده ام مرده ی گریان من ای همه ی جان من رونق دکان من کی بگشایی دری بر در زندان من تکست اهنگ شرح الف…

دانلود اهنگ باز آمدم محسن چاوشی + متن اهنگ

دانلود اهنگ باز آمدم محسن چاوشی با دانلود اهنگ باز آمدم محسن چاوشی همراه ویکی ناب باشید. بازآمدم بازآمدم، از پیش آن یار آمدم در من نِگر در من نِگر، بهر تو غمخوار آمدم شاد آمدم شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم چندین هزاران سال شد، تا من به…