بایگانی

دانلود اهنگ خدا نگهدار

با دانلود اهنگ خدا نگهدار همراه ویکی ناب باشید.

دانلود اهنگ خدا نگهدار ایهام + متن اهنگ

دانلود اهنگ خدا نگهدار ایهام با دانلود اهنگ خدا نگهدار ایهام همراه ویکی ناب باشید. ببین چه کردی تو با دل من عشق تو اخر شد قاتل من تو میروی و من میمانم به گریه میرسم می دانم نفرین نمیکنم من عاشقم نمی توانم خدا نگهدار تمام لحظه های…