بایگانی

دانلود اهنگ دروغه

دانلود اهنگ دروغه مهدی احمدوند + متن اهنگ

دانلود اهنگ دروغه مهدی احمدوند با دانلود اهنگ دروغه مهدی احمدوند همراه ویکی ناب باشید. تو تو رودرواسی قول دادی پشتم واستی تو منو نمیخواستی این یعنی اهانت من به تو دل بستم چشم رو رفیقام بستم چی دادی آخر دستم این بارم خیانت آره…