بایگانی

دانلود اهنگ دنبال من نگرد

دانلود اهنگ دنبال من نگرد سامان جلیلی + متن اهنگ

دانلود اهنگ دنبال من نگرد سامان جلیلی با دانلود اهنگ دنبال من نگرد سامان جلیلی همراه ویکی ناب باشید. از چی بگم برات منم یه کوه درد واسم چیزی نموند شدم یه دوره گرد دنبال من نگرد دنبال من نگرد یه روزی میرسه خدا خدا کنی برای دیدنم فقط…