بایگانی

دانلود اهنگ ردیفه

دانلود اهنگ ردیفه فرشید امین + متن اهنگ

دانلود اهنگ ردیفه فرشید امین با دانلود اهنگ ردیفه فرشید امین همراه ویکی ناب باشید. به هر دری میزنم نمیشه عاشق تو نباشم خودمم بخوام نمیزاره دلم از دل تو جدا شم مگه چقد یه ادم میتونه به این خوبی باشه بیا دلتو بسپرش به دلم دلم از خداشه…