بایگانی

دانلود اهنگ روباه

دانلود اهنگ روباه امیر عظیمی + متن اهنگ

دانلود اهنگ روباه امیر عظیمی با دانلود اهنگ روباه امیر عظیمی همراه ویکی ناب باشید. من غرور و با اشک در نگاهی دیدم که همه هستیشو واسه خاکش میده اونکه نیستش شاید اسمش اما مونده مثلِ اونو این خاک توی تاریخ دیده این غرور یادم داد میشه…