بایگانی

دانلود اهنگ سرسام

دانلود اهنگ سرسام مهدی یراحی + متن اهنگ

دانلود اهنگ سرسام مهدی یراحی با دانلود اهنگ سرسام مهدی یراحی همراه ویکی ناب باشید. قاضی زیاد میشود وقتی عدالت نیست ما حق به جانب همه شاکیان هم هستیم ما چشم میدوزیم به اعدام یکدیگر غافل از اینکه روز دیگر متهم هستیم از این همه صدای بد…