بایگانی

دانلود اهنگ سهم من

دانلود اهنگ سهم من شهاب رمضان + متن اهنگ

دانلود اهنگ سهم من شهاب رمضان با دانلود اهنگ سهم من شهاب رمضان همراه ویکی ناب باشید. سهم من نیست اون نگاه ، مثل رویا تو غباری تو رو من خیلی می خوامت ، اما دوستم نداری من یک تنها و غریبه ام، تو برام مثل یه خوابی مثل ماهی واسه ی من که…