بایگانی

دانلود اهنگ ضربان معکوس

دانلود اهنگ ضربان معکوس محسن یگانه + متن اهنگ

دانلود اهنگ ضربان معکوس محسن یگانه با دانلود اهنگ ضربان معکوس محسن یگانه همراه ویکی ناب باشید. تنها امید من ک ناامیده امید من دوباره ته کشیده لحظه ب لحظه فکر ناامیدی این لحاظت امونمو بریده اون ک میگفت با دستای دل من از قفس بی‌ کسی‌…