بایگانی

دانلود اهنگ علی زند وکیلی

دانلود اهنگ گلنار علی زند وکیلی + متن اهنگ

دانلود اهنگ گلنار علی زند وکیلی با دانلود اهنگ گلنار علی زند وکیلی همراه ویکی ناب باشید. گلنار گلنار کجایی که از غمت ناله میکند عاشق وفادار گلنار گلنار کجایی که بی تو شد دل اسیرغم دیده ام گهربارگلنار گلنار دمی اولین شب آشنایی و عشق…

دانلود اهنگ خوش است خلوت علی زند وکیلی + متن اهنگ

دانلود اهنگ خوش است خلوت علی زند وکیلی با دانلود اهنگ خوش است خلوت علی زند وکیلی همراه ویکی ناب باشید. خوش است خلوت اگر یار یار من باشد خوش است خلوت اگر یار یار من باشد تکست اهنگ خوش است خلوت علی زند وکیلی نه من بسوزم و او شمع انجمن…

دانلود اهنگ زگریه علی زند وکیلی + متن اهنگ

دانلود اهنگ زگریه علی زند وکیلی با دانلود اهنگ زگریه علی زند وکیلی همراه ویکی ناب باشید. زگریه مردم چشمم نشسته در خون است زگریه مردم چشمم نشسته در خون است تکست اهنگ زگریه علی زند وکیلی ببین که در طلبت حال مردمان چون است به یاد لعل…

دانلود اهنگ شوق علی زند وکیلی + متن اهنگ

دانلود اهنگ شوق علی زند وکیلی با دانلود اهنگ شوق علی زند وکیلی همراه ویکی ناب باشید. شوریده سران خواب ندانند شوریده سران خواب ندانند اسرار زمان را غم این خواب ندانند اسرار زمان را غم این خواب ندانند تکست اهنگ شوق علی زند وکیلی ای…

دانلود اهنگ جور زمان علی زند وکیلی + متن اهنگ

دانلود اهنگ جور زمان علی زند وکیلی با دانلود اهنگ جور زمان علی زند وکیلی همراه ویکی ناب باشید. قطره اشکم که از چشمان یار افتاده ام یا چو برگ آرزو از شاخسار افتاده ام تکست اهنگ جور زمان علی زند وکیلی یادگار زندگی هستم که از جور زمان…

دانلود اهنگ بروم علی زند وکیلی + متن اهنگ

دانلود اهنگ بروم علی زند وکیلی با دانلود اهنگ بروم علی زند وکیلی همراه ویکی ناب باشید. خرّم آن روز کز این منزلِ ویران بروم راحتِ جان طلبم؛ وَز پیِ جانان بروم گرچه دانم که به‌جایی نبرد راه، غریب تکست اهنگ بروم علی زند وکیلی من به بوی…