بایگانی

دانلود اهنگ علی

دانلود اهنگ علی محسن چاوشی + متن اهنگ

دانلود اهنگ علی محسن چاوشی با دانلود اهنگ علی محسن چاوشی همراه ویکی ناب باشید. کشان کشان تو مرا کی بکشانی به نور نشان بده تو مرا تا که نخفتم به گور نگو روم نگو تا جان بنیوفتد شمر بیا و تا که شوم از نفست چون بهار امان بده که نفس تازه…