بایگانی

دانلود اهنگ مجنونم

با دانلود اهنگ مجنونم همراه ویکی ناب باشید.

دانلود اهنگ مجنونم پدرام پالیز + متن اهنگ

دانلود اهنگ مجنونم پدرام پالیز با دانلود اهنگ مجنونم پدرام پالیز همراه ویکی ناب باشید. دیوانه چه کنم در همه جا یاد تو دارم در سر دیوانه همه شب میل تو دارم چه کنم وای دگر دیوانه چو من عاشق اگر بود به تو دل میبست حیرانم تو نشستی پیش…