بایگانی

دانلود اهنگ ملکا

ریمکس اهنگ ملکا محسن چاوشی + متن اهنگ

ریمکس اهنگ ملکا محسن چاوشی با ریمکس اهنگ ملکا محسن چاوشی همراه ویکی ناب باشید. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که توام راه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه عزی…

دانلود اهنگ ملکا محسن چاوشی + متن اهنگ

دانلود اهنگ ملکا محسن چاوشی با دانلود اهنگ ملکا محسن چاوشی همراه ویکی ناب باشید. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که توام راه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه…