بایگانی

عکس نوشته جدید

عکس نوشته جدید موفقیت + متن انگیزشی

عکس نوشته جدید موفقیت با سری جدید عکس نوشته های موفقیت با عنوان عکس نوشته جدید موفقیت همراه ویکی ناب باشید. اگه هیچ راهی برای موفقیت نیست اشکالی نداره خودت یک راه جدید بساز موفقیت تورو پیدا نمیکنه این توئی که باید بزنی بیرون و…

عکس نوشته فردوسی + اشعار

عکس نوشته فردوسی با سری جدید عکس نوشته بزرگان با عنوان عکس نوشته فردوسی همراه ویکی ناب باشید. بنام خداوند جان و خرد کَزین برتر اندیشه برنگذرد زگیتی دو کَس را سپاس ‏یکی حق شناس و ‏یکی حد شناس چنانیم بی تو چو ماهی به خاک…

عکس نوشته دوست دارم + متن عاشقانه

عکس نوشته دوست دارم با سری جدید عکس نوشته های عاشقانه با عنوان عکس نوشته دوست دارم همراه ویکی ناب باشید. تو رو دوست دارم مثل خواب خوب بچگی بغلت میگیرمو میمیرم به سادگی تورا فراسوی مرزهای تنت دوست دارم حس دوست داشتن که می پیچد…

عکس نوشته جدید اشک + متن غمگین

عکس نوشته جدید اشک با سری جدید عکس نوشته های غمگین با عنوان عکس نوشته جدید اشک همراه ویکی ناب باشید. اشکی که به پلک مرد می آویزد قانون غرور را بر هم می ریزد میگِریَم و اشک مرد دیدن دارد سُر خوردن کوه درد دیدن دارد بعضی حرفا اشک…

عکس نوشته جدید سلامتی + متن غمگین

عکس نوشته جدید سلامتی با سری جدید عکس نوشته های غمگین با عنوان عکس نوشته جدید سلامتی همراه ویکی ناب باشید. به سلامتی دختری که یه لحظه قدم زدن با عشقشو با هیچ ماشین مدل بالایی عوض نمی کنه سلامتی اونایی که خیلی تنهان نه اینکه…

عکس نوشته جدید احمد شاملو + اشعار

عکس نوشته جدید احمد شاملو با سری جدید عکس نوشته های بزرگان با عنوان عکس نوشته جدید احمد شاملو همراه ویکی ناب باشید. آدمی بودن حسرتا مشکلی ‌ست در مرزِ ناممکن نمی‌بینی؟ قصه نیستم که بگویی نغمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی یا…

عکس نوشته جدید هوشنگ ابتهاج + اشعار

عکس نوشته جدید هوشنگ ابتهاج با سری جدید عکس نوشته بزرگان با عنوان عکس نوشته جدید هوشنگ ابتهاج همراه ویکی ناب باشید. دلم زنازکی خود شکست در غم عشق وگرنه از تو نیاید که دلشکن باشی در آن دوری و بد حالی، نبودم از رُخَت خالی به دل…

عکس نوشته جدید حسین پناهی + اشعار

عکس نوشته جدید حسین پناهی با سری جدید عکس نوشته های بزرگان با عنوان عکس نوشته جدید حسین پناهی همراه ویکی ناب باشید. یک روز من سکوت خواهم کرد، و تو آن روز برای اولین بار مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید‌ اگر وقت نداری حالم را بپرسی، درکت…

عکس نوشته دلبر + متن عاشقانه

عکس نوشته دلبر با سری جدید عکس نوشته های عاشقانه با عنوان عکس نوشته دلبر همراه ویکی ناب باشید. لبخند بزن دلبر لبخند تو شیرین است دارو به چه کار آید؟ لبخند تو تسکین است دلبر جان یه خونه نُقلی میگیرم. نُقلی نه واس خاطرپولش‌ها یه…

عکس نوشته جدید غم انگیز + متن غمگین

عکس نوشته جدید غم انگیز با سری جدید عکس نوشته های غمگین با عنوان عکس نوشته جدید غم انگیز همراه ویکی ناب باشید. ‌‌و تو عزیز هزار نفر میشوی امّا عزیز دلِ عزیزت نیستی و این غم‌ انگیز است ‏هر شب نداشتن تو یعنی خودِ جنون جمله غم…