بایگانی

عکس نوشته عاشقانه جدید

عکس نوشته ولنتاین

عکس نوشته ولنتاین عکس نوشته ولنتاین خوشحالم آفتاب من از سمت تو طلوع میکند از شرق دور چشمهای تو عشق یک فاجعه با شکوه است می دانی که به دیوار برخورد خواهی کرد و با این حال سرعتت را افزایش می دهی دوستت دارم همین این نه قابل…