بایگانی

text 2deyghe boodi macan band

متن اهنگ دو دقیقه بودی ماکان بند

متن اهنگ دو دقیقه بودی ماکان بند متن اهنگ دو دقیقه بودی ماکان بند نه به باره نه به داره هنوز هیچی نشده چرا ترمزت بریده کجا با این عجله هنوزم فکر میکنم یه حسی داری تو به من توو خودت نریز یه ریز هی بهم حرفاتو بزن دو دقیقه بودی حالا…