بایگانی

text ahan tobeh kardam masih and arash ap

متن اهنگ توبه کردم مسیح و ارش

متن اهنگ توبه کردم مسیح و ارش متن اهنگ توبه کردم مسیح و ارش تو از اول عقده کرده بودی که همونی ، بچزونی ، دلمو بسوزونی میگفتی فرق داری با بقیه تو با بقیه دلمو روش گذاشتی جا بخیه گذاشتی جا بخیه ببین چه ساده ایم چه بیچاره ا یم چه…