بایگانی

text ahang bad shodam yas

متن اهنگ بد شدم یاس

متن اهنگ بد شدم یاس متن اهنگ بد شدم یاس متاسفانه اینو یاد گرفتم نخندم حتی بعد اینکه فاز گرفتم با یه جک تا بلند خندیدم، سریع محکم دستمو گاز گرفتن فهمیدم که خوب بودن من بازتاب نداره وجدان تا آخره این داستان سرابه فهمیدم کبابی آثار…