بایگانی

text ahang banoo mehrab

متن اهنگ بانو مهراب

متن اهنگ بانو مهراب متن اهنگ بانو مهراب ولت کرد؟ اره رفت دوسش داشتی میدونم باهم خوب بودین که؟ اینم میدونم چرا ترکت کرد؟ خیلی فرق داشتیم با هم تو که عاشقش بودی؟ دقیقا فرقمون همین بود ازش چیزی داری؟ تو حافظم نه اما یه یادگاری،…