بایگانی

text ahang boale tm bax

متن اهنگ بواله تی ام بکس

متن اهنگ بواله تی ام بکس متن اهنگ بواله تی ام بکس چی‌ بودی چی‌ شدی تو بم بگو محصول کی‌ بودی تو قبلنا خوب الان توپ شدی تو ببین چی‌ بودی چی‌ شدی تو چی‌ بودی چی‌ شدی تو بم بگو محصول کی‌ بودی تو قبلنا خوب الان توپ شدی تو ببین چی‌…