بایگانی

text ahang delbar mohsen chavoshi

متن اهنگ دلبر محسن چاوشی

متن اهنگ دلبر محسن چاوشی متن اهنگ دلبر محسن چاوشی بستد دل و دین از من ،از من دل و دین بستد کافر نکند چندین ،چندین نکند کافر دو رخ چو قمر دارد، دارد چو قمر دو رخ عنبر ز قمر رسته ،رسته ز قمر عنبر چشمش ببرد دل ها ،دل ها ببرد چشمش باور…