بایگانی

text ahang gooneh amirabbas golab

متن اهنگ گونه امیرعباس گلاب

متن اهنگ گونه امیرعباس گلاب متن اهنگ گونه امیرعباس گلاب تو زندگیم به جز تو خیلی فرصتا بود که بی تفاوت از کنارشون گذشتم نه اینکه منتی سر تو باشه اما برای پیدا کردنت دنیارو گشتم چه آرزوهای قشنگی که تمامش فقط برای داشتن تو نا تموم…