بایگانی

text ahang in manam shayea

متن اهنگ این منم شایع

متن اهنگ این منم شایع متن اهنگ این منم شایع (ورس۱) پسره حاجی نیستم اخراجی نیستم پی پوله بیشترم با کاره بیشتر مثه سگ کار میکنم که مثه سگ زندگی نکنم لنگ نباشم هیچ وقت نه می خوام بیفتم با یه چک تو نه صاف وایسادنمو با کمکه تو…