بایگانی

text ahang kerm shayea

متن اهنگ کرم شایع

متن اهنگ کرم شایع متن اهنگ کرم شایع بالاخره با پولای خوردم یه خونه رو پیش خرید کردم جنوب شهر شبا تو کوچه اش میزنه سپوره گشت و فشار کمه کرما مثه سیخ تو جونتن چند تاشون کارگرای ته تکیلان ، چند تاشون تو مغزم شنبه سمینار دارن ، همیشه…