بایگانی

text ahang man mijangam yas

متن اهنگ من میجنگم یاس

متن اهنگ من میجنگم یاس متن اهنگ من میجنگم یاس   بشکاف برو جلو / این زندگی بِت میگه بدو بدو تا پاهات از خستگی زوق زوق کننُ / به دیوارِ مرگ سُک سُک کننُ یکی نیست بگه چته؟! / یکی نیست یه امیدی به دله تو بده میمونی تکُ و تنها با یک دنیا…